İyi Tarım Uygulamaları

İYİ TARIM:  İyi tarım uygulamaları; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılmasını, doğal kaynakların korunmasını tarım da izlenebilirlilik ve sürdürebilirlilikle gıda güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen bir üretim şeklidir. İyi tarım uygulamalarına geçmek isteyen bir üretici Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarına başvurarak sözleşme yapabilir. İyi tarım uygulamalarına geçen üreticiler tarımsal faaliyetlerin tüm aşamalarında;
 • İzlenebilirlilik
 • kayıt tutma
 • toprak işleme ve yetiştirme yöntemi
 • çeşit ve anaç sistemi
 • gübreleme
 • sulama
 • bitki koruma
 • hasat
 • hijyen
 • çevre koruma
 • atık ve kirlilik yöntemi
 • yeniden işleme ve kullanabilme
 • işçi sağlığı,güvenirliliği ve hakları gibi birtakım şartları yerine getirerek üretilen ürünleri sertifikalandırabileceklerdir.
İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPMANIN FAYDALARI 
1.Üreticilere Faydaları 
İç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir.
Eşit rekabet şartlarında önde olmayı sağlar.
Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.
Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.
Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.
2. Tüketicilere Faydaları
Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.
Ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi sağlar (izlenebilirlik).
Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.
Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır
3. Perakendecilere Faydaları
Üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.
Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.
Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.
Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlaması
4. Çevreye Faydaları
Sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
Tarımın çevreye  olan zararlı etkilerinin azaltılması.
Korumacı bir yönetim planının uygulanması

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE RİSK YÖNETİMİ

Bütün iyi tarım uygulamalarında bulunan üreticiler şu konularda kararlı olduklarını gösterebilmelidirler.

Ürünün kaliteli ve güvenli olduğuna dair tüketicinin güvenini sağlamak

Doğayı ve hayatı (yabani) koruyarak, tarımsal faaliyetin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek.

Entegre mücadele yöntemine öncelik vererek bitki koruma ürünlerinin kullanımı azaltmak

Doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımın geliştirilmesi

Çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması

SEBZE VE MEYVELER İÇİN BELİRLENEN KONTROL NOKTALARINDA  RİSK FAKTÖRLERİ

           Ekim ve dikim materyali

 • Sertifikasız üretim materyali kullanımı

 • Materyale ait kayıtların (üretim tarihi,kültürel işlemler,kimyasal kullanımı vb) olmayışı

 • Karışık çeşit kullanımı 

  Toprak

 • Biyolojik etmenlerle karışık toprak

 • Ağır metal yüklü toprak

 • Toprak erozyonu

 • Çiftlik hayvanları atıkları ile bulaşık toprak

 • Biyolojik ve kimyasal etmenler 

  Gübreler ve toprak katkı maddeleri

 • Gübrelerde yanlış doz uygulama

 • Yanlış gübre ve katkı maddesi seçimi

 • Gübrelemeye ilişkin yetersiz kayıt

 • Toprak tahlili

 • Uygun olmayan gübre uygulama alet ekipmanı

 • Gübreleme ekipmanlarının temizlenmemiş olması

 • Gübrelerin uygunsuz koşullarda depolanması

 • Menşei belirsiz gübre kullanımı

 • Gübreleme ile ilgili bilgilerin  (ürün adı, uygulama alanı, uygulama oranları, uygulama metodu ve uygulayan kişi) Kayılı olmaması

 • İşlenmemiş gübre kullanımı ve kaynağı

  Su

 • Sulama suyu kalitesi kriterlere uygun mu?

 • İlaçlamada, sulamada, el yıkamada, işlemede kullanılan suyun analiz sonuçları

 • Üretim sürecinde ve hasat sonunda endüstriyel hastane,hayvancılık hizmetleri vb kaynaklı atık suyu kullanımı

  Kimyasallar (Pestisitler dahil)

 • Kimyasalları eğitimsiz çiftçi ve tarım işçilerinin kullanması

 • Kimyasal kullanımında uzman görüşü alınmaması

 • Lisansız satıcılardan kimyasal alımı

 • Ticarete konu ürünlerde izinsiz kimyasal kullanımı

 • Kimyasal kullanımında etiket talimatlarına uymama

 • Temizlenmemiş ekipman ile ilaçlama yapma

 • Ekipman temizlik artıklarının çevreye zarar verecek şekilde boşaltılması

 • Kimyasalların uygunsuz depolanması

 • Kimyasal kullanıcıları için güvenli kullanım talimatının olmaması

 • Tarihi geçmiş kimyasal kullanımı

 • Kimyasal boş kutuların kilitli bir bidonda biriktirilmemesi veya imha edilmemesi

 • Kullanılmış kimyasal kutuların tekrar kullanılması

 • Eşiği aşan kimyasal kalıntı bulunması

 • Kimyasal kullanımına ait verilerin (uygulama alanı, uygulama sebebi, uygulama tarihi, uygulama dozu, uygulama metodu, bekleme süresi,uygulayan kişi,kimyasalı yazan kişi)kayıt altına alınmaması.

 • Kimyasalları kullanacak kişinin sertifikasının olmaması

  Hasat

 • Toprakla doğrudan temas etmiş ürün

 • Ürün taşıma araçlarının bulaşık olması

 • Hayvan atığı ve kimyasal bulunan ekipmanın kullanılması

 • İlaç uygulanmış ürünlerin bekleme süresi öncesinde toplanması

 • Temizlenmemiş depo kullanılması

 • Üretim, paketleme ve depolama alanlarına hayvan girmesi

 • Hasat için hijyen prosedürü bulunmaması

  İşçiler

 • Hijyen konusunda işçilerin eğitimsiz olması

 • İşçilerin ellerini yıkayabileceği yer varlığı

 • Tuvaletlerin işçiler için hijyen açısından uygunluğu

 • Kimyasal uygulayan işçilerin eğitim durumu

 • İşçiler için kimyasal uygulamasına uygun kıyafet ve ekipman varlığı

 • İşletmede ilk yardım önlemleri ile ilgili talimatlar

 • Yeni ilaçlanmış alanlara uyarı levhası asılma durumu

 • İşçilerin çalışma koşullarının uygunluğu

  Depolama ve nakliye

 • Depoların ve nakliye araçların sterilizasyonu

 • Standartlara uygun olmayan depolama suyu

 • Toplama kapları temizliği

 • Bulaşık olma ihtimali yüksek ürünler ile diğer ürünlerin ayrılıp ayrılmadığı

 • Depoların uygun bir şekilde havalandırılması

 • Depoların yangına karşı dayanıklılığı

ENTEGRE MÜCADELE  Entegre mücadelede amaç, hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması değil, bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik  zarar seviyesinin altında tutulmasıdır. Entegre mücadele programları, ele alınan bitkide en çok zarar yapan ana zararlı, hastalık ve yabancı otun mücadelesi esas alınarak uygulanır, ancak potansiyel zararlılar da göz ardı edilmez. Entegre mücadele programları çevre dostu, ekonomik ve uygulanabilir olmalı, mevcut doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi esastır. Entegre mücadelenin yararları
 • Sürdürülebilir tarımsal üretimi ve sürdürebilir kalkınmayı sağlar.
 • Bol, kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi sağlanır.
 • Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar.
 • Doğada var olan biyolojik tür zenginliğinin ve canlılar arsındaki biyolojik dengenin korunmasını sağlar.
 • Zararlı popülâsyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol oynayan doğal düşmanların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak, zararlıların salgın yapma tehlikesi azalır.
 • Pestisit tüketimi ve uygulama sayısını azaltır. Buna bağlı olarak mücadele masrafları azalır.
 • Gıda maddeleri üzerindeki ve içindeki toksik olan pestisit kalıntı riski azalır.
 • Geniş etkili pestisitlerin  kullanılması yerine,faydalılara toksik olmayan selektif pestisitlerin kullanımını sağlar.
 • Zararlıların, kullanılan pestisitlere karşı direnç oluşturmasını azaltır veya geciktirir.
 • En az sayıda pestisit uygulamasına tabi tutulmuş, hatta pestisit uygulaması yapılmamış, kaliteli ürüne tüketici tarafından çok daha yüksek fiyat verilmekte, dolayısıyla böyle pazar payı ve üreticinin karı artar.
Giriş / Login