Kalite Politikamız

 

İyi tarım uygulamaları kapsamında yer alan işletme ve üreticilerin faaliyetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak,

  •      07.12.2010 Tarih ve 27778 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve ISO/IEC 17065:2012 standardı çerçevesinde, uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası gereklilikler mevzuatlar doğrultusunda gerekli kontrol ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek sertifikalandırma işlemlerini yapmaktır.
  •     GreenCert müşterilerine hizmet verirken, iyi tarım uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamak, bunu yaparken de sektördeki ulusal ve uluslararası kuruluşlar içinde kendisine ön sıralarda yer edinmeyi amaçlamaktadır.
  •      GreenCert’in bu amaç doğrultusundaki politikası; etik, tarafsız ve üçüncü taraf kontrol hizmetleri sunmak, GreenCert adına sertifikasyon sürecinde yer alan kişilerin, GreenCert’e müracaat eden üretici/üretici örgütü/müteşebbisler ile bağlantısının (ticari, mali, danışmanlık vb.) olmamasını ve bununla birlikte gizlilik kurallarına uyulmasını sağlamaktır.
  •      GreenCert, tüm faaliyetlerini ISO/IEC 17065:2012 standardının şartlarına ve 07.12.2010 Tarih ve 27778 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirecek ve yönetim sisteminin sürekli gelişimi ile etkinliğini sağlayacaktır.
  • 01.10.2014

 

Giriş / Login