Tarafsızlık Taahhütleri

 

GreenCert, gerçekleştirdiği bütün kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızlığa önem verecek şekilde hareket edecektir.

Kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir.

GreenCert, kontrol ve sertifikasyon işlemleri için kendisine başvuruda bulunan kuruluşlara, ISO/IEC 17065:2012 standardında belirtilenlerin dışında, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.

GreenCert hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır.

Kontrol ve sertifikasyon prosesine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hâlihazırdaki kontrol ve sertifikasyon sayısına bağlı olmayacaktır. Mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacaktır.

Kontrol ve sertifikasyon talebinde bulunan kuruluşların başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu kuruluşlara kontrol ve sertifikasyon hizmeti verilmeyecektir.

GreenCert, faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.

Kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine katılan bütün personel ve komiteler kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.

GreenCert, yürüttüğü kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.

Kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

GreenCert;

  •         Kontrol ve sertifikasyon yapılan; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
  •      Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,
  •      Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını taahhüt eder.

01.10.2014

    

  

Giriş / Login